Geilo Fjellandsby og Kikut.no

Høsten 2014 inngikk Sandven AS eksklusivt samarbeid med Geilo Fjellandsby og Kikut.no
Samarbeidet er tuftet på å lage en felles markedsarena for å skape synergieffekter for begge parter og deres kunder.